Αποστόλη 40 Καλλίπολη Πειραιάς
Σουρή 3 Ραγκαβή Ν. Φάληρο, Πειραιάς
Τηλ. 210 4832319
ESPA

Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σύμφωνη με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 που αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation) και τον Νόμο 4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, όπως ισχύει σήμερα.

Γενική Δήλωση πολιτικής απορρήτου

Μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας ανώνυμα, χωρίς να παρέχετε σε εμάς καμία προσωπική πληροφορία.

Προσωπικές πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, θα ζητήσουμε από εσάς, κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία μας, την υποβολή προσωπικών στοιχείων όπως το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ο διαμετακομιστής ιστού καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης της Ιστοσελίδας μας.

Αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι γενικές και απρόσωπες και συλλέγονται για τη διάγνωση τυχόν προβλημάτων με τον διαμετακομιστή μας, τη διαχείριση και τη βελτίωση του Ιστότοπού μας, καθώς και τη δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών αναφορών που αναλύουν γενικές πληροφορίες χρηστών και δημογραφικά στοιχεία.

Εμπιστευτικότητα

Η Ιστοσελίδα μας δεν αποκαλύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους και ειδικότερα δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της για εμπορικούς σκοπούς.

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές μόνο στους υπαλλήλους ή συνεργάτες της, όπου αυτό απαιτείται, για να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μαζί σας.

Η Ιστοσελίδα μας διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως για παράδειγμα:

- κατόπιν νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής εντολής,

 -κατόπιν νόμιμου αιτήματος από δημόσια ή ρυθμιστική αρχή ή οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)

-σε επείγουσες περιστάσεις για  την καταπολέμηση της απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας

-προκειμένου να προστατεύσουμε την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Ιστοσελίδας μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να επικαιροποιήσετε ή ακόμα και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και δεν διατηρούνται για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.