Αποστόλη 40 Καλλίπολη Πειραιάς
Σουρή 3 Ραγκαβή Ν. Φάληρο, Πειραιάς
Τηλ. 210 4832319
ESPA

Covid

COVID 19 POLICY

Lollipop Preschool Education Center takes all the necessary measures to prevent the spread of COVID-19 in accordance with National Public Health Organization (E.O.D.Y.) health protocols and instructions.