Αποστόλη 40 Καλλίπολη Πειραιάς
Σουρή 3 Ραγκαβή Ν. Φάληρο, Πειραιάς
Τηλ. 210 4832319
ESPA

Allowances

• Love – Play – Learning • Respect to each child’s personality • We welcome children from 2.5 to 6 years old • We operate 11 months a year with extended hours • School buses for our pupils’ transport service • Classes restricted to few pupils • Modern educational programme depending on the age of the children • English language learning with a specialist partner • Learning basic concepts of Music by a music teacher • Fitness – Sports with a specialist partner • Regular medical monitoring • Parental councelling by a child psychologist • Visits to educational venues