Αποστόλη 40 Καλλίπολη Πειραιάς
Σουρή 3 Ραγκαβή Ν. Φάληρο, Πειραιάς
Τηλ. 210 4832319
ESPA

Program

• Development of creativity • Music education • Activation theatrical games • Puppet theatre • Handicrafts – visual arts • Educational daytrips • Organisation of theatrical Performances • Social and Environmental awareness